vf
   

ddForældremyndighed

Hvis du bliver separeret eller skilt, fortsætter den fælles forældremyndighed automatisk.

Ved Forældreansvarsloven, der trådte i kraft den 1/10 2007, er det blevet lovfæstet, at et barn har ret til to forældre, og at den fælles forældremyndighed kun kan ophæves, hvis der foreligger tungtvejende grunde hertil.

Hvis forældrene ikke kan blive enige om, hos hvem af dem barnet skal bo, kan dette afgøres af retten.

Efter Forældreansvarsloven vil det fortsat være muligt for retten at bestemme, at kun den ene af forældrene skal have forældremyndighed, men udgangspunktet er, at der skal være fælles forældremyndighed mellem parterne.

Parter der har fælles forældremyndighed skal være enige om f.eks. barnets navn, skolevalg og religion, hvorimod bopælsforælderen alene kan bestemme, hvilken daginstitution barnet skal gå i, ligesom bopælsforælderen kan bestemme, hvor i landet barnet skal bo.

Ved loven er der samtidig indført mulighed for, at en tidligere afgørelse om, at kun den ene af forældrene skal have forældremyndigheden, kan ændres, således at fælles forældremyndighed mellem parterne genindføres.

   
   

Design ketils.dk