ss
   

ddAdvokat Lone Refshammer er forsvarsadvokat og tillige beneficeret advokat.

Hvis du bliver sigtet i en straffesag, er det væsentligt, at du har juridisk bistand.

Som sigtet i en straffesag har du ret til at nægte at udtale dig til politiet, ligesom du har ret til at anmode om, at der kommer en advokat til stede.

Du har i meget vidt omfang ret til at få en advokat beskikket, hvis du som sigtet skal afhøres af politiet eller bliver tiltalt og skal møde i retten.

Hvis du bliver anholdt og skal fremstilles i et grundlovsforhør, skal du have beskikket en advokat.

Du kan selv vælge din advokat.

Hvis du ikke selv peger på en advokat, vil retten beskikke en advokat for dig.

Beneficerede advokater er advokater, der af Justitsministeriet er antaget til at virke som offentlig forsvarer i straffesager og til at repræsentere parter, der har fået meddelt fri proces. De er udvalgt på grundlag af deres faglige dygtighed og kompetancer.

 

 

 

 
   

Design ketils.dk