vf
   

ddUnderholdsbidrag

Der skal også træffes aftale om pligten til at betale underholdsbidrag eller ej.
Hvis I ikke kan blive enige træffes afgørelsen af domstolene.
Et eventuelt bidrags størrelse fastsættes af statsamtet.
En aftale om bidrag kan være mere vidtrækkende end du forestiller dig og bør ikke indgås uden forudgående rådgivning.

 

 

   
   

Design ketils.dk