vf
   

ddÆgtepagter
Ved indgåelse af ægteskab etableres der automatisk formuefællesskab mellem parterne.
Formuefællesskabet indebærer, at der ved en evt. senere separation/skilsmisse skal ske en ligedeling af nettoaktiverne.
En ægtepagt om helt eller delvist særeje er en aftale mellem parterne om, at aktiverne eller visse aktiver ikke skal ligedeles.
En ægtepagt skal tinglyses for at være gyldig.
Oprettelse af ægtepagt kræver en grundig gennemgang af forholdene og rådgivning om de juridiske konsekvenser.

 

   
   

Design ketils.dk