vf
   

ddI forbindelse med separation/skilsmisse skal der foretages en deling af fællesboet.

Hver parts aktiver og passiver opgøres for sig og overskuddet ligedeles med ægtefællen.
Hvis man ejer fast ejendom skal der tages stilling til om ejendommen skal sælges eller udtages af en af parterne og i så fald til hvilken værdi.
Pensionsordninger skal i visse tilfælde deles. Det gælder bl.a. kapitalpensioner, hvilket kommer bag på mange.
Hvis parterne har fælles gæld f.eks. bankgæld er det naturligvis vigtigt enten at få opdelt gælden - hvilket kræver bankens skriftlige accept - eller at få den indfriet, så den fælles hæftelse ophæves.
Der skal udfærdiges en skriftlig aftale om bodelingen. Forholdene kan være komplicerede og kræver juridisk rådgivning.

 

 

   
   

Design ketils.dk